Fagstoff

Tabulatorer

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

En tabulator er et stoppunkt som viser hvor stort et innrykk skal være når du klikker på innrykksknappen eller trykker på tabulatortasten.

Bruk desimaltabulator når du skal lage lister med priser.

 

Tabulatorknappen i WordTabulatorknappen i Word

 

VenstretabulatorVenstretabulator

 

MidtstillingstabulatorMidtstillingstabulator

 

HøyretabulatorHøyretabulator

 

DesimaltabulatorDesimaltabulator

 

På linjalen øverst i tekstbehandleren kan du også sette tabulatorer. Når det ikke står noen tabulatorer på linjalen, blir teksten rykket inn 1,25 centimeter for hver gang du setter et innrykk.

Tabulatorene gir deg bedre kontroll med plasseringen av teksten og mulighet til å lage noen spesielle innrykk.

En tabulator gjelder fra den linja skrivemerket står på når du setter den på linjalen. Hvis du skal sette inn tabulatorer i en eksisterende tekst, må du først merke den teksten som tabulatoren skal brukes på, og så sette tabulatoren på linjalen.

Vi har ulike typer tabulatorer. Du velger type ved å klikke på knappen til venstre for linjalen helt ute i kanten av programvinduet:

Venstretabulator er en tabulator som rykker inn tekst du skriver etter tabulatoren. Denne teksten blir plassert til høyre. Dette er standardtabulatoren når du trykker på tabulatortasten.

Midtstillingstabulator brukes når du vil lage et innrykk til midten av teksten. Tekst du skriver fra tabulatoren, blir fordelt på venstre og høyre side slik at den blir midtstilt.

Høyretabulator brukes når du vil lage en tabulator som markerer høyre side av teksten. Tekst du skriver fra tabulatoren, blir plassert til venstre.

Desimaltabulator brukes til å justere tall rundt et desimaltegn. (Desimaltegnet er et komma når du skriver tall, for eksempel kroner 17,50.) Desimaltabulator er nyttig når du for eksempel skal skrive en prisliste, fordi desimaltegnet blir stående på samme sted hele tida uavhengig av antall siffer i prisen.

I Google Dokumenter velger du tabulator ved å klikke rett på linjalen. Google Dokumenter har ikke desimaltabulator.

Å sette en tabulator
For å sette en tabulator gjør du slik:

  • Plasser skrivemerket på den linja du vil at tabulatoren skal starte på, eller merk den teksten du vil at tabulatoren skal gjelde for.
  • Velg tabulatortype ved å klikke på tabulatorknappen til du får riktig type.
  • Pek og klikk på linjalen der du vil at tabulatoren skal settes inn.
  • Sjekk at det tabulatorsymbolet du har valgt, vises på linjalen.

For å bruke den nye tabulatoren trykker du på tabulatortasten på vanlig måte når skrivemerket står på den linja der du har satt inn tabulatoren.

Oppgaver

Praktisk stoff for