Fagstoff

Rykke inn tekst med linjalen

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Et tekstbehandlingsprogram har en linjal som viser hvor margene og tabulatorene er plassert.

For at du lettere skal kunne holde orden på plasseringen av teksten, vises en linjal øverst på arket. Hvis ikke linjalen vises i programmet ditt, må du slå den på i Vis-menyen.

Linjalen i WordLinjalen i Word

Linjalen viser hvor margene står, og hvor eventuelle tabulatorer er plassert.

Linjalen viser hvor margene og tabulatorene står.

Symbolene som viser hvor margene står, kan også brukes til å lage innrykk. Det gjør du ved først å plassere markøren i det avsnittet du vil rykke inn, og så bruke musemarkøren til å dra margsymbolet på linjalen så langt som teksten skal rykkes inn.

Du kan fjerne innrykket ved å dra margsymbolet tilbake igjen eller ved å klikke på knappen for å redusere innrykk.