Fagstoff

Innrykk

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Hånd på tastatur

Et avsnitt kan rykkes inn i forhold til venstre marg. Det er nyttig når du skal skille deler av teksten ut fra resten.

InnrykksknappenInnrykksknappen 

TabulatortastenTabulatortasten
Forfatter: Arne Jansen
 

Det er to framgangsmåter for å rykke inn tekst:

 • Klikk på innrykksknappen. Legg merke til at knappen har en liten pil som peker mot høyre.
 • Trykk på tabulatortasten på tastaturet. På de fleste tastaturene er tabulatortasten plassert rett over Caps Lock-tasten.

I utgangspunktet kan det virke som om innrykksknappen og tabulatortasten fungerer på samme måte. Likevel er det noen viktige forskjeller:

 • Når du klikker på innrykksknappen, blir alle linjene i avsnittet rykket inn uansett hvor i avsnittet skrivemerket står.
 • Hvis du plasserer skrivemerket foran første linje i et avsnitt og trykker på tabulatortasten, rykkes bare den første linja i avsnittet inn. De andre linjene i avsnittet blir skrevet fra margen.
 • Hvis du plasserer skrivemerket inni avsnittet og trykker på tabulatortasten, blir teksten til høyre for merket rykket inn.

Det er forskjell på et innrykk som er laget med innrykksknappen, og et innrykk som er laget med tabulatortasten.

For å få større innrykk kan du klikke flere ganger på innrykksknappen eller trykke flere ganger på tabulatortasten.

Fjerne innrykk
Det er også forskjell på hvordan du fjerner et innrykk som er laget med innrykksknappen, og et som er laget med tabulatortasten:

 • Skal du fjerne et innrykk som er laget med innrykksknappen, plasserer du skrivemerket et eller annet sted i det avsnittet som er rykket inn, og klikker på knappen for mindre innrykk. Den er plassert rett ved siden av innrykksknappen og ser nesten identisk ut, men pila på knappen peker mot venstre i stedet for mot høyre.
 • Skal du fjerne et innrykk som er laget med tabulatortasten, må du slette innrykket med slettetasten eller tilbaketasten. Plasser skrivemerket foran innrykket og trykk på slettetasten eller plasser skrivemerket bak innrykket og trykk på tilbaketasten.
Oppgaver

Praktisk stoff for