Fagstoff

Tekstjustering

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Hånd på tastatur

Du kan selv bestemme om du vil at dokumentet ditt skal ha rette eller ujevne marger.

Teksten i et dokument kan være justert på fire måter:

 • venstrejustert
 • midtstilt
 • høyrejustert
 • blokkjustert
Venstrejustert tekstVenstrejustert tekst 

Høyrejustert tekstHøyrejustert tekst 

Midtstilt tekstMidtstilt tekst 

Blokkjustert tekstBlokkjustert tekst 

Venstrejustert tekst er den vanligste justeringen og er standard i nye dokumenter. Når teksten er venstrejustert, er venstre marg rett, mens høyre marg er ujevn.

Når teksten er høyrejustert, blir teksten skjøvet fra høyre mot venstre når du skriver. Høyre marg er rett, mens venstre marg er ujevn.

Når teksten er midtstilt, blir den plassert midt mellom margene på siden. Verken venstre eller høyre marg er rett. Legg merke til at teksten plasseres midt mellom margene og ikke midt mellom kantene på arket. Dersom venstre og høyre marg i dokumentet ikke er like store, blir heller ikke teksten plassert midt på arket.

Blokkjustert tekst vil si at både venstre og høyre marg er rette. Dette er den typen justering som brukes i mange bøker. For å få teksten til å passe til margene på begge sider lager programmet større mellomrom mellom bokstavene og ordene, slik at alle linjene blir like lange.

Øving – Tekstjustering
Åpne dokumentet tekstjustering.doc. Det inneholder fire identiske tekstavsnitt som er venstrejustert. Bruk tekstjusteringsknappene til å gjøre

 • det andre avsnittet midstilt
 • det tredje avsnittet høyrejustert
 • det siste avsnittet blokkjustert

Legg merke til hvordan teksten i de fire avsnittene er plassert i forhold til margene etter at avsnittene er justert.