Fagstoff

Avsnittsformatering

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Med avsnittsformatering kan du bestemme hvor du skal plassere tekstavsnittene i dokumentet.

Avsnittsformatering bestemmer plasseringen av teksten.

Mens skriftformatering bestemmer utseendet på skriften, brukes avsnittsformatering til å bestemme plasseringen av teksten. Det inkluderer funksjoner som

  • tekstjustering
  • innrykk
  • punktlister og nummererte lister
  • linjeavstand

På samme måte som ved skriftformatering finnes de mest brukte formateringsmulighetene som egne knapper på hurtigverktøylinja:

Knappene for avsnittsformatering i WordKnappene for avsnittsformatering i Word 

 Knappene for avsnittsformatering i Google DokumenterKnappene for avsnittsformatering i Google Dokumenter
Opphavsmann: Google
 

I OpenOffice står knappene for skriftformatering og avsnittsformatering på samme knapperad:

Knappene for skriftformatering og avsnittsformatering i OpenOffice Knappene for skriftformatering og avsnittsformatering i OpenOffice