Fagstoff

Skriftformatering

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Skriften i et dokument kan formateres slik at den får det utseendet du ønsker.

Øving – Skriftformatering
Åpne dokumentet formatering.doc, som inneholder en kort, uformatert tekst. Rett under står den samme teksten ferdig formatert.
Bruk funksjonene for skriftformatering til å formatere den øverste teksten slik at den får samme utseende som den nederste.

Når du skal formatere teksten i et dokument, kan du bestemme

  • skrifttype
  • skriftstørrelse
  • utseende (fet, kursiv eller understreket)
  • skriftfarge
  • bakgrunnsfarge

Noen program har i tillegg funksjoner for spesielle skrifteffekter, som for eksempel blinkende tekst, skriftskygge og lignende.

De vanligste formateringsmulighetene finnes som egne knapper på hurtigverktøylinja:

Knappene for skriftformatering i WordKnappene for skriftformatering i Word  Knappene for skriftformatering i Google DokumenterKnappene for skriftformatering i Google Dokumenter
Opphavsmann: Google
 

Skriften kan formateres enten før du skriver teksten, eller etter at den er skrevet.

Vanligvis er det enklest å skrive teksten først og formatere skriften etterpå.

Skal du formatere teksten før du skriver den, plasserer du markøren der teksten skal starte, og velger de formateringsfunksjonene du vil bruke. Når du begynner å skrive, får skriften det utseendet du har valgt.

Ofte er det enklere å formatere skriften etter at du har skrevet teksten. Det gjør du ved å merke den teksten du vil formatere, og så velge de formateringsfunksjonene du vil bruke.