Fagstoff

Formatering – en introduksjon

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

I tillegg til å skrive inn og redigere tekst må du også kunne noe om hvordan man formaterer tekst og dokumenter.

Når du skal lage en rapport eller skrive en stil på skolen, er det nyttig å kjenne til hvordan du formaterer tekstenNår du skal lage en rapport eller skrive en stil på skolen, er det nyttig å kjenne til hvordan du formaterer teksten.
Fotograf: Bjørn Sigurdsøn
 

Med formatering mener vi hvordan teksten og dokumentet ser ut.
Formatering kan skje på tre nivåer:

Med formatering mener vi alt som påvirker hvordan teksten og dokumentet ser ut.