Fagstoff

Å flytte og kopiere

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Du kan enkelt både klippe ut og lime inn tekst i et tekstbehandlingsprogram og på den måten flytte teksten rundt i dokumentet ditt.

Du kan flytte eller kopiere tekst i et dokument ved å bruke menyvalgene eller verktøyknappene for Kopier, Klipp ut og Lim inn på samme måte som i andre program. I Windows fungerer også hurtigtastene Ctrl+c, Ctrl+x og Ctrl+v på samme måte som i andre program.

Merk teksten du vil kopiere eller flytte. Velg Kopier eller Klipp ut. Plasser skrivemerket på det stedet du vil kopiere eller flytte teksten til, og velg Lim inn.

Du kan også flytte tekst ved å dra og slippe den med musemarkøren. Merk teksten du vil flytte. Pek og klikk på den merkede teksten. Hold venstre museknapp nede og dra teksten dit du vil ha den.