Fagstoff

Å merke tekst

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Når du skal jobbe med deler av en tekst, må du kunne merke ord, linjer, avsnitt eller utsnitt av teksten.

Det er flere måter å merke tekst på, og du kan bruke både markøren og piltastene. I tabellen nedenfor finner du de vanligste metodene.

Hva skal merkes?Hvordan gjør du det?
Et utsnitt av tekstenEnten: Pek og klikk der du vil starte merkingen. Hold venstre museknapp nede og dra musemarkøren over den teksten du vil merke. Slipp venstre museknapp når du ser at området er merket.
Eller: Plasser skrivemerket der du vil starte merkingen. Hold Shift-tasten på tastaturet nede og bruk piltastene for å flytte skrivemerket til slutten av det området du vil merke.
Et ordDobbelklikk på ordet.
En linjePek og klikk i margen til venstre for linja.
Et avsnittKlikk tre ganger i avsnittet.
Flere avsnitt

Pek og klikk i margen til venstre for første linje i det første avsnittet. Hold venstre museknapp nede og dra musemarkøren nedover i margen.

Hele dokumentetKlikk tre ganger i venstre marg.

 

Øving – Merk tekst
Åpne dokumentet tekst.doc og øv deg på å merke tekst. Prøv alle de ulike måtene å merke teksten på. Fortsett til du føler deg sikker på at du klarer å merke den aktuelle teksten i dokumentet.