Fagstoff

Mykt og hardt linjeskift

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Tekstbehandlingsprogram har som oftest to typer linjeskift: mykt og hardt.

La programmet sette inn myke linjeskift når du skriver sammenhengende tekst. Bruk harde linjeskift bare når du skal lage et nytt avsnitt eller sette inn en blank linje.

 

LinjeskiftKnappen som viser hvor det er satt inn skjulte tegn og harde linjeskift
Opphavsmann: Arne Jansen

Det finnes to typer linjeskift i tekstbehandling. Det første kalles mykt linjeskift og settes inn automatisk av programmet når teksten kommer til høyre marg. Det vil si at teksten fortsetter på neste linje.

Den andre typen kalles hardt linjeskift og settes inn når du trykker på linjeskifttasten (Enter) på tastaturet. Et hardt linjeskift bryter teksten der linjeskiftet blir satt inn, og brukes for å lage avsnitt og sette inn blanke linjer.

Det er viktig å kjenne til forskjellen på myke og harde linjeskift. Det påvirker nemlig hva som skjer når du skal redigere teksten seinere. Myke linjeskift tilpasser seg teksten når den blir redigert, harde linjeskift gjør ikke det.

I Word og OpenOffice er det mulig å be om at linjeskift og andre skjulte tegn i teksten blir vist på skjermen. Knappen kalles Vis alt i Word og Kontrolltegn i OpenOffice.

Oppgaver

Praktisk stoff for