Oppgave: Arbeidsoppdrag

Lokalaviser på hjemstedet ditt

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie

 

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Oversikt over lokalaviser 

 

Her finner du informasjon om ulike lokalaviser:

Landslaget for lokalaviser 

 

Tips til googlesøk:

skriv "lokalavis+historie" i søkefeltet.

 

Egenvurdering

Les nøye gjennom svarene dine.
– Har du svart utfyllende på spørsmålet?

– Har du skaffet deg relevant informasjon før du svarte?

– Har du formulert deg klart og korrekt?

 

Norske lokalaviserNorske lokalaviser som blir utgitt på nynorsk.

Oppgave

I denne oppgaven skal du studere historien til lokalavisene på hjemstedet ditt.

 1. Hvilke lokalaviser kommer ut på hjemstedet ditt i dag?
 2. Når ble disse avisene utgitt for første gang?
 3. Hvem sto bak den første utgivelsen?
 4. Hva heter dagens redaktør?
 5. Var avisene tidligere talerør for bestemte politiske partier?
  I tilfelle hvilke?
 6. Hvilket språk eller målform (nynorsk, bokmål, samisk osv.) brukes i avisene? Har dette alltid vært slik?
 7. Har det tidligere vært flere aviser på hjemstedet ditt? I tilfelle ja: Når ble de nedlagt, og hvorfor ble de nedlagt?
 8. Hvor mange lesere har avisen(e) i dag?
 9. Hvordan finansieres driften av lokalavisene på hjemstedet ditt? (Stikkord: abonnement, løssalg, reklame, ulike støtteordninger)
 10. Forsøk å finne en eldre utgave av en av lokalavisene og sammenlign den med dagens avis. Hvordan har avisen endret seg med hensyn til innhold og layout?
Relatert innhold