Fagstoff

Å slette tekst

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Det er flere måter å slette tekst på i et tekstbehandlingsprogram.

Delete – slettetasten på tastaturetDelete – slettetasten på tastaturet   

Slettetasten sletter det som står til høyre for skrivemerket.

 

Tilbaketasten sletter det som står til venstre for skrivemerket.

Vi kan slette tekst på tre måter:

  • med slettetasten (Delete) på tastaturet
  • med tilbaketasten (Backspace) på tastaturet
  • ved å skrive over eksisterende tekst

Forskjellen mellom å sette inn og skrive over tekst forklarer vi nærmere her: Å sette inn og skrive over tekst. Men den vanligste måten å slette tekst på er ved hjelp av slettetasten eller tilbaketasten. Det er noen små forskjeller på de to måtene.

Når du trykker på slettetasten, blir tegnet til høyre for merket slettet. Skrivemerket står i samme posisjon. Annen tekst som står til høyre for skrivemerket, blir flyttet mot venstre.

Når du trykker på tilbaketasten, flytter skrivemerket seg mot venstre og sletter tegnet som står der. Den teksten som står til høyre for skrivemerket, flyttes også mot venstre og følger etter merket.

For å slette et større tekstområde, for eksempel et helt avsnitt, merker du først den teksten du skal slette, så trykker du på slettetasten eller tilbaketasten.

Oppgaver

Praktisk stoff for