Fagstoff

Å sette inn og skrive over tekst

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

I tekstbehandlingsprogrammet kan du hele tida redigere den teksten du skriver. Du kan slette tekst, sette inn tekst og kopiere og flytte tekst.

Insert-tasten på tastaturetInsert-tasten på tastaturet
Fotograf: Amendor AS
  

Hvis du plasserer skrivemerket i en eksisterende tekst og begynner å skrive, vil den eksisterende teksten bli skjøvet mot høyre slik at den nye teksten settes inn i den eksisterende. Men det er mulig å skrive over eksisterende tekst ved å trykke på Insert-tasten på tastaturet.

Når Insert er slått på, blir den eksisterende teksten stående slik at den nye teksten skriver over den gamle. Insert fungerer altså som en av/på-bryter som skifter mellom å sette inn tekst og skrive over teksten.

I Word er det mulig å slå av funksjonen for å skrive over permanent. Det gjør du i menyen Alternativer for Word.

Oppgaver

Praktisk stoff for