Fagstoff

Å skrive inn tekst

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Når du åpner et nytt dokument, er dokumentet klart til bruk. Skrivemerket står på første linje, og du kan derfor starte å skrive med en gang.

Skrivemerket i et Word-dokumentSkrivemerket i et Word-dokument

 

Skrivemerket kan bare flyttes til et sted på arket der det er skrevet tekst eller satt inn en ny linje.

Den teksten du skriver, blir satt inn der skrivemerket er plassert. Skrivemerket vises som en uthevet og blinkende loddrett strek på arket.

Når du plasserer musemarkøren din over arket, ser du at den vanlige pila blir endret til en loddrett strek. Til forskjell fra skrivemerket er ikke musemarkøren uthevet, og den har en liten vannrett linje øverst og nederst.

Det er viktig å kunne se forskjell på dem. Når du skriver, blir teksten alltid satt inn der skrivemerket står, og ikke ved musemarkøren.

Skrivemerket kan flyttes ved å bruke piltastene eller ved å peke og klikke med musemarkøren der du vil plassere teksten. Men skrivemerket kan bare flyttes til et sted på arket der det er skrevet tekst eller satt inn en ny linje (linjeskift).

Skal du plassere skrivemerket et sted på arket der det ikke er tekst fra før, må du bruke linjeskifttasten for å lage nye linjer og mellomromtasten eller tabulatortasten for å flytte deg inn på en linje.

 
Oppgaver

Praktisk stoff for