Fagstoff

Å dele et dokument med andre

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

Et tekstbehandlingsprogram har funksjoner for å dele dokumentene slik at flere kan jobbe med det samme dokumentet.

I Google Dokumenter er deling svært enkelt fordi dokumentet allerede er lagret på Internett. Det eneste du trenger å gjøre, er å klikke på knappen Del. Da får du spørsmål om hvem du vil dele dokumentet med, og hva de skal få lov til å gjøre med det. De som skal ha tilgang til dokumentet, trenger en Google-konto for å kunne åpne det.

Knappen Del i Google DokumenterKnappen Del i Google Dokumenter
Opphavsmann: Google
  

I Word er det flere muligheter for å publisere og dele dokumenter med andre i filmenyen under valget Publiser. Men fordi et Word-dokument er lagret lokalt, må du ha tilgang til et lagringsområde på en nettverkstjener eller et nettsted for å kunne bruke publiseringsfunksjonen.