Fagstoff

Å lagre et dokument

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hånd på tastatur

I program som Word og OpenOffice må du lagre dokumentet ditt ved å velge Lagre fra filmenyen eller klikke på Lagre-knappen.

Lagre og Lagre som i Word 2007, pluss verktøyknapp for lagringLagre og Lagre som i Word 2007, pluss verktøyknapp for lagring   

Den første gangen du lagrer et nytt dokument, blir du bedt om å skrive inn et dokumentnavn. Noen programversjoner foreslår også et navn ut fra det som står på den første tekstlinja. Du kan akseptere det som blir foreslått, eller lage navn på dokumentet selv.

Når dokumentet er lagret, vises navnet øverst i programvinduet. Du kan ikke endre navnet på et dokument inne i Word eller OpenOffice, men du kan lagre en kopi med et annet navn ved å velge Lagre som i filmenyen. Ønsker du å endre navnet på et lagret dokument, må du først lukke dokumentet og så endre navnet på dokumentfila i filbehandleren.

I Google Dokumenter fungerer det litt annerledes. Der velger du først navn på dokumentet. Deretter blir alt du skriver, automatisk lagret. Du kan også endre navn på dokumentet seinere eller lage en kopi fra filmenyen.