Fagstoff

Inntekt og lønnsberegning

Publisert: 09.02.2010, Oppdatert: 22.06.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kort og penger

Det er flere måter å skaffe seg inntekter på. Her gir vi en oversikt over de vanligste. I tillegg viser vi hvordan du kan beregne lønnen din.

NettbankPenger du har i banken, gir deg renteinntekter.
Fotograf: Kyrre Lien
   

 

AksjeHvis du selger eiendom eller verdipapirer, vil det gi deg inntekt.
Fotograf: Anne Elisabeth Næss
 

 

familieAlle som har barn, får barnetrygd. Trygd er også regnet som inntekt.
Fotograf: Sara Johannessen
 

Dette er de vanligste typene inntekt:

 • Lønnsinntekt
 • Inntekt fra egen bedrift
 • Inntekt fra penger som du har i banken
 • Inntekt fra verdipapirer eller eiendom
 • Trygdeinntekt
 • Barnetrygd, kontantsøtte og andre støtteordninger
 • Stipend

frisørLønnsinntekt fra arbeidsgiver er den vanligste formen for inntekt for de aller fleste.
Fotograf: Stein J. Bjørge

Lønn får du når du jobber for en arbeidsgiver. Dersom du driver eget firma, er du din egen arbeidsgiver, og du sørger selv for å ta ut en del av det bedriften tjener som inntekt til deg selv. Det å ha penger stående i banken kan gi deg renteinntekter. Og dersom du selger verdipapirer eller eiendommer, vil også det gi penger i kassen din som kommer under merkelappen "inntekt". Det samme gjør ulike typer støtte fra NAV, som for eksempel arbeidsledighetstrygd (for dem som har mistet jobben) eller overgangsstønad (for dem som har blitt enslige forsørgere).

Støtteordninger som barnetrygd (alle som har barn, får dette) og kontantstøtte (barnefamilier som ikke bruker barnehage til de minste, får denne støtten) regnes også som inntekt. Disse formidles også gjennom NAV. Til slutt vil vi nevne stipend som inntektskilde. Studenter får studiestipend gjennom Lånekassen. Forfattere får skrivestipend gjennom ulike forfatterorganisasjoner, og så videre.

La oss se nærmere på lønnsinntekter og hvordan disse beregnes. Når du og arbeidsgiveren din blir enige om lønnen din, snakker dere om bruttolønn. Det er lønnen slik den står før alle fratrekk er gjort.

Det er altså slik at en del av inntekten din får du ikke utbetalt. Arbeidsgiveren har plikt til å trekke fra for eksempel skatt, pensjonsinnskudd og fagforeningskontingent. Det du får utbetalt, kalles nettolønn. 

Eksempel 1, lønnsberegning

Tore er 19 år og jobber ved siden av skolen som ekspeditør på Intersport i Kongsberg. Han har en timelønn på kr 115. Etter klokken 17.00 får han et tillegg i timelønnen på 50 %. Timelisten for neste måned viser at han skal jobbe 40 timer med ordinær lønn og 10 timer med overtid. Tore regner med å tjene over fribeløpet, så han betaler 28 % i skatt.
 

Hva blir Tores nettolønn denne måneden? 

Eksempel på lønnsberegning. Illustrasjon.Lønnsberegning, eksempel 1
Opphavsmann: Siri Sørebø
   

Tore vil få utbetalt kr 4 554,00 denne måneden etter skatt.

Eksempel 2, lønnsberegning

Etter videregående får Tore fast jobb på Intersport. Han tjener brutto hver måned kr 22 000, enkelte måneder kan bruttolønnen bli høyere på grunn av overtid. Tore melder seg inn i en fagforening og betaler kr 150 i kontingent hver måned, i tillegg betaler han 2 % til pensjon. Tore trekkes nå skatt etter tabell for ordinær lønn og har prosenttrekk på overtid. Vi skal beregne lønnen til Tore en måned han ikke jobber overtid. 

Eksempel på lønnsberegning. Illustrasjon.Lønnsberegning, eksempel 2
Opphavsmann: Siri Sørebø
  
I måneder når Tore ikke jobber overtid, vil han få utbetalt kr 16 480,00 etter at fagforeningskontingent, pensjonstrekk og skatt er trukket fra bruttolønnen. Hvor mye Tore skal betale i skatt, er beregnet ved å bruke trekktabell 7201 på skatteetatens nettsider. 

Relatert innhold