Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 12.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for læreropplegg

Situasjonsanalysen

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen til kapittelet om situasjonsanalysen. I fagstoffet har vi lagt stor vekt på to viktige forhold som elevene bør ha klart for seg: forskjellen mellom interne og eksterne arbeidsbetingelser og situasjonsanalysens relevans som bakgrunn for andre planer i bedriften.

I tillegg er det viktig at elevene lærer seg å bruke SWOT-analysen, slik at de kan prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres i en bedrift, og hvilke som skal nedprioriteres.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Gi elevene en oversikt over hva de skal jobbe med, ved å gå gjennom lysbildeserien i plenum.

Gå gjennom Kjennetegn på måloppnåelse i fellesskap.

Gjør diskusjonsoppgavene Satt på spissen i klassen, slik at elevene blir fortrolige med fagbegrepene i kapittelet. Bruk media flittig for å vise eksempler på situasjonsanalyse, SWOT og strategier i praksis.

La elevene gjøre quizen Situasjonsanalyse: Test deg selv!, slik at de kan bli oppmerksomme på hva de allerede kan.

La dem så gjøre oppgaven Ut på tur!, slik at de får øvd seg på et reelt eksempel. La elevene oppsummere oppgaven i klassen hvis det er tid til det.

Gjør oppgaven Kjør kamera! og plukk ut noen som får presentere resultatet sitt i plenum.

2

Gå gjennom oppgaven Nyhetsdrypp og diskuter i klassen.

Lag en lek eller muntlig konkurranse med repetisjonsspørsmålene i På’n igjen!.

Gjør Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! og Muntlig oppgave: Følg en bedrift! i grupper som vanlig. Plukk ut noen grupper som får presentere muntlig.

Del til slutt klassen inn i grupper og la dem komme med bidrag til Klassens wiki.