Fagstoff

Budsjett og avviksanalyse

Publisert: 14.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Abacus

De fleste bedrifter har behov for å planlegge. En av de viktigste måtene å planlegge på er å sette opp et budsjett for neste år. Et budsjett er en oversikt som viser hvordan vi håper og tror regnskapet vil se ut neste år.

Kontor
Fotograf: Morten Løberg
 

La oss si at det gikk akkurat slik vi håpet da vi satte opp budsjettet for neste år. Budsjettet vårt ville da vært helt likt det regnskapet vi førte måned for måned.

I virkeligheten vil det nok aldri skje. Men vi skjønner at budsjettet er et slags framtidsregnskap. Store bedrifter utarbeider budsjettet for neste år i perioden august–oktober, mindre bedrifter i perioden november–desember.

Det er viktig å engasjere flest mulig i budsjettprosessen. På den måten vil de ansatte få et eierforhold til budsjettet. Trolig vil de arbeide hardere for å nå målene når de selv har vært med på å utarbeide budsjettet for sin avdeling.

For å kunne sammenlikne budsjettet med hvordan det faktisk går måned for måned, må vi budsjettere på alle de kontoene vi normalt fører på.

Arbeidsplass
Fotograf: Morten Løberg

 

Oppgave

Hvordan har planen slått til for denne bedriften?

 

Oppgave
Kan du finne ut hvordan vi har regnet ut avvikene i prosent?

 

En sammenlikning mellom budsjett og regnskap kalles en avviksanalyse. En slik analyse bør gjennomføres hver måned. Bare på den måten kan vi sette i verk tiltak for å rette opp situasjonen. Finner vi ikke avvikene før mot slutten av året, har vi liten eller ingen mulighet til å kunne rette opp der vi kom skeivt ut.

Det finnes flere typer budsjett, men det vanligste og mest nødvendige er resultatbudsjettet. Når året er omme, kan vi sette opp en sammenlikning mellom resultatbudsjettet og det faktiske resultatregnskapet for hele året og få fram de totale avvikene. Den analysen hjelper oss til å planlegge og budsjettere for neste år.

Budsjettet er et av de viktigste verktøyene til å kunne få en god økonomistyring av bedriften. Nedenfor gir vi et eksempel på et resultatbudsjett og en avviksanalyse.

Tekst Regnskap Budsjett Avvik
kr kr kr %
Varesalg 50 000 45 000 5 000 11,1 %
Varekostnader 30 000 26 000 -4 000 -15,4 %
Bruttofortjeneste
(dekningsbidrag)
20 000 19 000 1 000 5,3 %
Lønn 8 000 7 800 -200 -2,6 %
Arbeidsgiveravgift 1 120 1 092 -28 -2,6 %
Strømkostnader 1 000 1 200 +200 +16,7 %
Husleie 2 000 2 050 +50 +2,4 %
Avskrivninger 1 200 1 400 +200 +14,3 %
Rentekostnader 1 000 800 -200 -25,0 %
Sum indirekte kostnader 14 320 14 342 +22 +0,2 %
Resultat 5 680 4 658 1 022 21,9 %