Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 11.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for medieoppgave. 

Hold deg oppdatert!

For å skjønne alle sidene av en situasjonsanalyse er det viktig å lese i avisene og følge med på bransjer som går godt og dårlig. Dersom du selv skal være i stand til å gjøre gode og utfyllende situasjonsanalyser, må du vite hvordan den virkelige verden fungerer, og du må gjøre deg kjent med forskjellige sider ved situasjonene i de ulike bransjene.

 

Situasjonen i ulike bransjer

 

I artiklene under får du lese om bilbransjen, leketøybransjen og oljebransjen. Prøv å tenke både intern og ekstern analyse når du leser. Artiklene gir deg på langt nær all informasjon man trenger for å gjøre en situasjonsanalyse, men det er en start som kan hjelpe deg å bygge opp forståelsen din innen dette feltet. Dersom du vil gjøre en grundigere situasjonsanalyse for noen av disse bransjene, kan du søke opp flere artikler eller sjekke på hjemmesidene til disse firmaene og konkurrentene deres.

 

  • Eker snuser på Saab – igjen er en artikkel om SAABs vanskelige situasjon i bilmarkedet. Prøv å kommentere flere ulike punkter som er relevante i en situasjonsanalyse, ut fra det du får vite i artikkelen. Kanskje vet du også noe mer om bilbransjen som du mener har påvirket SAABs situasjon?
  • Leketøybransjen kjenner du kanskje litt til? Du har jo selv vært, og kanskje er du fremdeles, en kunde av slike leker. Prøv å sette din egen bakgrunnskunnskap sammen med det du leser i artikkelen Bygger Lego inn i himmelen. Diskuter i plenum de forskjellige delene av situasjonsanalysen for Lego.
  • Oljebransjen består av mange store og finansielt sterke bedrifter. Prøv om du kan gjøre en SWOT-analyse av Statoil ut fra det du leser i artikkelen Statoil slaktes i egen rapport.