Oppgave

Rydd i toppen!

Publisert: 13.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for tankekartoppgave 

Tankekart

Lærer du best ved å strukturere stoffet i punkter og underpunkter, med farger og streker, slik at du ser hvordan alt henger sammen? Da kan det være en god idé å lage et tankekart over de viktigste begrepene i kapittelet om situasjonsanalysen.

 

Få oversikt over situasjonsanalysen

 

Lag et tankekart der du systematiserer stoffet. Dersom du vil lage tankekartet elektronisk, kan du for eksempel gå til XMind og laste ned programmet der.

 

Bruk både ord, bokstaver, tegninger og hele modeller for å systematisere og forklare begrepene for deg selv.

 

Hvis du lager tankekartet for hånd, er det viktig at du bruker litt tid på å finne artikler eller bilder i blader og aviser som kan bygge opp kartet ditt slik at det blir tydelig visuelt.