Oppgave

Ut på tur!

Publisert: 12.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for turoppgave.

Ut for å bruke kunnskapene

En ting er å sitte på skolen og gjøre ting i teorien, en helt annen ting, som for mange kanskje er mer givende, er å gå ut og se og observere den virkelige verden. Dette gjelder i høyeste grad i faget markedsføring, der vi kan lære en masse av å komme oss ut og se hvordan det vi lærer om på skolen, faktisk fungerer i praksis.

 

Analyser favorittbutikken din

 

Ta med deg penn og papir og gå på besøk til favorittbutikken din. Beskriv de interne arbeidsbetingelsene og deretter de eksterne arbeidsbetingelsene. Dersom du synes det er vanskelig å «se» all den informasjonen du trenger, kan du kanskje spørre betjeningen eller få kontakt med lederen?

 

Lag en SWOT-analyse der du tar med minst tre punkter på hver bokstav i prioritert rekkefølge.

 

Lag til slutt en konklusjon om bedriftens ståsted i dag, og hva du mener bedriften bør gjøre for at den skal hevde seg i konkurransen i markedet sitt.

 

Oppgaver

Aktuelt stoff