Fagstoff

Konkurrentene

Publisert: 11.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Kø utenfor butikk

Konkurrenter er en viktig ekstern faktor som en bedrift må forholde seg til. Det hadde nok vært behagelig å slippe konkurranse, men i de fleste land i verden er ikke dette situasjonen. Konkurranse fører dessuten gjerne til at hver enkelt aktør gjør sitt aller beste for å komme kundene i møte og tilby det de ønsker seg.

Det motsatte av full konkurranse er planøkonomi, et system der staten bestemmer hva og hvor mye som skal produseres. Dette er kanskje behagelig for produsenten, men kundene risikerer at utvalget blir heller slunkent.

Bildet over er fra 1983, og det viser en butikkø utenfor en skobutikk i Moskva. I de tidligere østblokklandene var det staten som regulerte både produksjonen av varer og vareutvalget, og selv om formålet var å dekke behovene til befolkningen, fungerte ikke systemet etter intensjonen. Innbyggerne i disse landene opplevde jevnlig mangel på enkelte varer og måtte nøye seg med et begrenset utvalg.

Bilde av Nord-Koreas leder Kim Jong-il i en matbutikk.Dette fotografiet er tatt i 2009 og viser Nord-Koreas daværende leder Kim Jong-il i en matbutikk. Dessverre er det ingen selvfølge for befolkningen i Nord-Korea å kunne handle i velfylte matbutikker, tvert om: Hvert tredje barn i landet er kronisk underernært. En stor del av Nord-Koreas budsjett går til militære utgifter – en bevisst prioritering fra myndighetenes side. Fri konkurranse finnes ikke.

En viktig faktor å forholde seg til

Konkurrentene våre er en ekstern faktor vi ikke kan forandre på. Vi må bare forholde oss til det faktum at de eksisterer, og vi må finne gode strategier for å møte konkurransen fra dem. Derfor trenger vi å vite så mye som mulig om konkurrentene våre. Vi må skaffe oss kunnskap om deres slagkraft og deres styrker og svakheter. Vi må også kjenne til prisnivået de legger seg på, og vi må vite hva slags  kompetanse de sitter inne med på forskjellige områder – blant annet markedsføring.

Figur som illustrerer de områdene man skaffer seg kunnskap om i en konkurrentanalyse.

Når vi har denne kunskapen, kan vi utforme en strategi som forhåpentligvis vil gjøre det mulig for oss å hevde oss i konkurransen og lykkes med å nå målet vårt.