Fagstoff

De interne arbeidsbetingelsene

Publisert: 11.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Bedrift med ansatte og ledelse

Dyktige medarbeidere og ledere, den såkalte humankapitalen, er helt avgjørende for at en bedrift skal lykkes. Vi regner humankapitalen til de interne arbeidsbetingelsene i bedriften. Disse betingelsene eller faktorene kan bedriften påvirke og forandre dersom den vil. Bedriften kan for eksempel tilby ledere og ansatte kurs og etterutdanning, eller den kan ansette medarbeidere med spesialkompetanse på bestemte områder.

Bilde av Toro-poser i butikkhyller.Tilgjengelighet og godt synlig plassering i butikken er helt nødvendig for at et produkt skal selge godt! Produsenter som vil ha den beste hylleplassen, må ofte betale store summer til matvare-kjedene for denne fordelen.

Styrker og svakheter

Til de interne arbeidsbetingelsene hører

  • humankapitalen: personalet og ledelsen – altså de menneskene som jobber i bedriften
  • økonomien i bedriften
  • markedsføringsverktøyene bedriften har til rådighet, også kalt konkurransemidlene: pris, påvirkning, produkt og plass

I SWOT-analysen vurderer vi de interne arbeidsbetingelsene enten som styrker eller som svakheter (SW: strengths and weaknesses).