Fagstoff

Sosiale medier i folkets tjeneste

Publisert: 14.12.2011, Oppdatert: 06.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ut i verden MIK-logo

Huskelappen

Sosiale medier er blitt et mektig våpen for aksjonsgrupper over hele verden.

 

Ressurser

Opprør uten retning 

 

 

Maria AmelieMaria Amelie 

Husker du hvordan norsk presse reagerte på den aksjonen som ble satt i gang for at russiske Maria Amelie skulle få bli i Norge?

 

Maria Amelie og journalistene

 

Tawakul Karman leder en protestmarsj mot president Ali Abdullah Saleh i Jemen i juni 2011.Tawakul Karman leder en protestmarsj mot president Ali Abdullah Saleh i Jemen i juni 2011. 

 

Opprørerne i Tyrkia mobilserte massene på Facebook og Twitter. Det samme skjedde i Brasil våren 2013.

Facebook – den femte statsmakten

Mens mediene tidligere var alene om rollen som "den 4. statsmakt", opplever vi i disse dager at vanlige folk selv tar regien. Massene mobiliseres raskt til store demonstrasjoner ved hjelp av Facebook og Twitter, og de etablerte mediene følger så opp med store oppslag på TV og i aviser.

Unge mennesker over hele den arabiske verden startet Facebook-opprøret, noe som til nå har ført til regimeskifte både i Tunis, Egypt, Libya og Jemen. I Syria raser borgerkrigen fremdeles. I 2013 ser vi også et gryende middelklasseopprør både i Europa og Latin-Amerika.

På sikt kan denne formen for politisk påvirkning komme til å erstatte mer tradisjonelle påvirkningskanaler som medlemskap i politiske partier eller ad hoc-organisasjoner.

Gjelder også Norge

Ungdommens maktutredning viser at også norske ungdommers sosiale og politiske engasjement i dag tydeligst kommer til syne via sosiale medier som blogger, Facebook og Twitter.

Forsker Petter Brandtzæg sier til Kulturnytt i NRK P2 at vi her ser starten på en ny form for demokrati, aksjonsdemokratiet, der engasjementet er koblet til bestemte saker eller prosjekter. Som et eksempel nevner han Maria Amelie-saken som etter hvert fikk stor oppmerksomhet i mediene våren 2011.

Aksjonsmakt kan misbrukes

En av utfordringene framover vil være å sikre at sosiale medier ikke misbrukes til bevisst feilinformasjon og til målrettet angrep på demokratisk valgte regimer. Da kan mediene lett bli et våpen i hånden på en elite som ønsker å tvinge sine interesser igjennom på bekostning av andre grupper i samfunnet.

I et demokratisk samfunn er det derfor viktig å sørge for at alle får lik tilgang til å bruke denne kanalen for politisk påvirkning, slik at alle stemmer blir hørt.

Relatert innhold