Fagstoff

Eukarya – soppriket (Fungi)

Publisert: 07.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Fluesopp

Sopp var tidligere plassert sammen med plantene i planteriket. Senere ble de tatt ut av planteriket og plassert i et eget rike som fikk navnet soppriket (Fungi). Årsaken var at sopp mangler klorofyll og derfor ikke kan bygge energirike forbindelser selv ved hjelp av sollyset gjennom fotosyntese.

Bilde av den gule matsoppen kantarellKantarell er en av de mest ettertraktede matsoppene.
Fotograf: Kristin Bøhle
 

 

Kartlav på steinKartlav tilhører gruppa skorpelav og vokser på stein. Mønstret som dannes, ligner "kartbilder".
Fotograf: Tom Schandy
     

 

Bilde av en heksering dannet av soppmycel.Heksering. Dannes når fruktlegemet vokser over bakken etterhvert som soppmycelet sprer seg utover.  
Fotograf: Onderwijsgek

Både lik og ulik planter

Sopp er eukaryote organismer som tidligere ble plassert sammen med plantene. Sopp og planter har fellestrekk som  formering med sporer og at de er fastsittende (ubevegelige). Soppene har også cellevegg, men den består av kitin og ikke cellulose som hos plantene. Senere ble soppene plassert i eget rike siden soppene ikke kunne ”lage” sin egen næring ettersom de mangler klorofyll.

Sopp - heterotrofe organismer

Soppene er heterotrofeOrganismer som er avhengige av å ta opp energiforbindelser som andre organismer har laget. siden de må ta opp organiske forbindelser via andre organismer. Mange av soppene skaffer seg næring fra nedbrytning av døde planter eller ved å leve i symbiose med andre organismer. De tar opp flytende næring ved diffusjon gjennom den ytre overflaten siden fordøyelsen foregår på utsiden av kroppen.

Foruten at sopp er heterotrofe slik som dyrene, har de også andre fellestrekk med dyr. Både sopp og dyr har glykogen og fett som opplagsnæring, og aldri stivelse som hos plantene.

Inndeling av sopp

Noen av soppene er nyttige for mennesker, som matsoppen kantarell, men det finnes også skadesopper, som muggsopp. De fleste ekte soppene tilhører rekkene sekksporesopp, stilksporesopp og koplingssopp (kulemuggsopp).

Lav (uekte sopper)

Lav (uekte sopper) blir til tider plassert inn under soppriket selv om det består av flere organismer fra ulike riker. Grunnen til denne plasseringen er at lav alltid består av sopp som hovedkomponent, men denne lever i symbiose med grønnalger eller cyanobakterier. Lav deles inn i tre hovedgrupper basert på hvordan de vokser. De tre gruppene er busklav (f.eks. reinlav), bladlav (f.eks.neverlav) og skorpelav (f.eks. kartlav).