Fagstoff

Dyreriket (Animalia)

Publisert: 09.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Frosker

Dyreriket er det største riket målt i antall arter. Bortimot 75 prosent av alle beskrevne arter tilhører dyrene, og av dem så er cirka 75 prosent insekter. Stadig oppdager vi nye arter.

Brunbjørn fisker laks. Foto. Brunbjørn på jakt etter laks.
Fotograf: Walter Huber
 

 

 

Svamp i havet.Svampene er de mest "primitive" av de flercellete dyrene. De har ingen organer.
Fotograf: David Wrobel

 

 

Bilde av en fargerik vannymfeVannymfe er en liten øyestikker som tilhører den mest artsrike gruppen innen dyreriket – insektene.
Opphavsmann: Michael Apel

 

 

Oversikt over menneskets urinveier.Eksempel på organsystem hos virveldyr.  

Dyrene er heterotrofe

Dyrene er i likhet med plantene flercellete, eukaryote organismer. Den største forskjellen mellom dyr og planter er hvordan de skaffer seg næring. Dyrene har ikke mulighet til å lage energirike forbindelser selv slik plantene gjør ved fotosyntese. Dyrene mangler nemlig kloroplast (mangler også cellevegg og vakuoler) i cellene.

Dyrene tar opp næring ved å bryte ned kjemiske forbindelser fra levende eller døde organismer som de spiser. De kalles derfor heterotrofeOrganismer som er avhengige av å ta opp energiforbindelser som andre organismer har laget. organismer. Blant de heterotrofe organismene er det stor variasjon i hvordan de tar opp næringen.

Kompleks oppbygning

Dyrene er spesielle i den forstand at de har forskjellige typer av spesialiserte celler og sammensatte kroppsstrukturer. Kompleksiteten hos dyrene øker fra å bestå av spesialiserte celler til å ha vev, organer og organsystemer.

Svampene er de dyrene som er enklest bygget opp. Svampene har ikke utviklet vev og organer, men har spesialiserte celler som utfører ulike oppgaver. Nesledyrene regnes som den første rekken som utviklet vev, mens flatormene mest sannsynlig var de første organismene som utviklet spesielle organer. I det neste nivået finner vi blant annet oss selv. På dette komplekse nivået jobber flere organer sammen i såkalte organsystemer som utfører bestemte oppgaver  (f eks nervesystemet og fordøyelsessystemet).

Inndelingen innenfor dyreriket

Det råder en del uenighet om klassifiseringen innenfor dyreriket, både på høyere og lavere systematiske nivåer (alt fra antall riker til den finere inndelingen av de enkelte slekter).

Under følger en kort presentasjon av dyreriket:

Systematiske grupper i dyreriket
Forfatter: Ragnhild Baglo