Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 14.08.2012
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Lærestoffet i kapittelet Kjøpsprosessen bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget Markedsføring og ledelse 1:

«Eleven skal kunne gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene.»

«Eleven skal kunne gjøre rede for diffusjon og adopsjon av innovasjoner.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med dette målet.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse

Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse

Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kan beskrive kjøpsprosessen og kjøpsroller i grove trekk, men du klarer ikke å skille tydelig mellom forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet.
 • Du kan gi enkelte eksempler på kjøpsroller og på stadiene i kjøpsprosessen.
 • Du kan gi noen eksempler på hva slags kjøp kvinner og menn har hovedansvaret for i familien.
 • Du kjenner til adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen, men du kan ikke redegjøre systematisk for prosessene. Du klarer å nevne noen navn på kategorier og/eller gi enkelte eksempler.
 • Du kan stort sett gjøre rede for kjøpsprosessen både i forbrukermarkedet og i bedriftsmarkedet, og du kan gi eksempler.
 • Du kan nevne de ulike kjøpsrollene og kan forklare dem, men du er noe usikker.
 • Du kan gi noen eksempler på kjøpsroller.
 • Du vet hva som menes med kjønnsrollespesialisering, og du kan gi noen eksempler på det.
 • Du kan beskrive adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen, og du kan gi noen eksempler.
 • Du kan gjøre rede for kjøpsprosessen både i forbrukermarkedet og i bedriftsmarkedet, og du kan gi eksempler.
 • Du kan uten problemer nevne de ulike kjøpsrollene, og du kan forklare dem.
 • Du kan forklare hvordan kjøpsroller virker inn på et kjøp, og hva dette betyr for markedsførere.
 • Du kan gi eksempler på kjøpsroller fra din egen hverdag og fra media, og du kan gi eksempler på stadiene i kjøpsprosessen.
 • Du kan reflektere omkring temaet kjønnsrollespesialisering og sette det inn i et samfunnsperspektiv.
 • Du forstår og kan forklare hvordan adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen fungerer for innovasjoner, du kan gi gode eksempler og kan reflektere rundt hva disse prosessene betyr for markedsførere.