Fagstoff

Forsikring

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Innbrudd

Bedriftene sikrer seg økonomisk ved å tegne forsikring hos et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet på sin side sikrer seg ved å stille en del betingelser for å forsikre mulig tap av verdier hos kundene. 


Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

Dersom en butikk opplever innbrudd, er det viktig at den har tilfredsstilt forsikringsselskapets vilkår. Hvis vilkårene ikke er oppfylt – for eksempel manglende låsing av dører – blir erstatningen redusert eller bortfaller helt. Bedriften kan også, etter en skade der det viser seg at de ikke har oppfylt lovkrav, bli anmeldt til politiet.

Forsikringsselskapene har gått sammen med næringslivets organisasjoner om en del forsikringsvilkår i Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd, FG. Denne organisasjonen stiller krav helt ned til den enkelte komponent i alarmanlegget. Dersom en bedrift som er pålagt å ha alarm for å fylle vilkårene, har installert en alarm som ikke er godkjent av FG, kan forsikringsselskapet redusere erstatningen.