Oppgave: Repetisjon

På’n igjen!

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Logo for repetisjonsoppgave 

Faktasjekk

Er du klar for å sjekke om du husker fagstoffet og kan forklare begreper og sammenhenger om kjøpsprosessen? I så fall kan du ta for deg repetisjonsoppgavene nedenfor og svare så godt du klarer. Hvis du sitter fast, bør du bla deg tilbake i fagstoffet og finne riktig svar, slik at du husker det.

 

Repetisjonsspørsmål

 

 • Hva er det som avgjør hvor lang kjøpsprosessen for et produkt blir?
 • Forklar hva som menes med høyinvolveringsprodukter og lavinvolveringsprodukter.
 • Hvilke stadier eller faser består kjøpsprosessen av, og hva kjennetegner hvert enkelt stadium?
 • Hva kan vi som markedsførere gjøre for å påvirke etterkjøpsatferden til kundene våre på en gunstig måte?
 • Hva er hovedforskjellen mellom kjøpsprosessen i forbrukermarkedet og kjøpsprosessen i organisasjonsmarkedet?
 • Hvilke forskjellige kjøpssituasjoner skiller vi mellom i bedriftsmarkedet?
 • Forklar de forskjellige kjøpsrollene i forbrukermarkedet.
 • Forklar de forskjellige kjøpsrollene i bedriftsmarkedet.
 • Hva mener vi med kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjoner?
 • Forklar de fem trinnene i adopsjonsprosessen. Hva skiller adopsjonsprosessen fra den vanlige kjøpsprosessen?
 • Hva er diffusjonsprosessen? Nevn de ulike typene kjøpere vi har med å gjøre i en diffusjonsprosess, og forklar hva som kjennetegner hver enkelt kjøpergruppe.