Oppgave

Klassens wiki

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo for wikioppgave

Klassens leksikon

En wiki er et moderne, selvprodusert digitalt leksikon. Hvis klassen opprettet en fagwiki allerede i starten av skoleåret, begynner denne wikien nå å ligne et skikkelig oppslagsverk. Meningen er at dere skal kunne bruke wikien både når dere leser til eksamen, og når dere lurer på fagbegreper underveis i skoleåret.

 

Nytt oppdrag!

 

Del klassen inn i fire like store grupper, og gi hver gruppe oppdraget med å skrive sitt bidrag om noe av fagstoffet fra kapittelet om kjøpsprosessen. Dere kan for eksempel fordele fagstoffet slik:

 

Gruppe 1

 • Problemerkjennelse
 • Informasjonssøking
 • Evaluering av alternativer
 • Valg av alternativer
 • Etterkjøpsatferd

Gruppe 2

 • Kjøpsprosessen
 • En modell av kjøpsprosessen
 • Kjøpsprosessen i organisasjonsmarkedet
 • Bedriftsmarkedet

Gruppe 3

 • Kjøpsroller i forbrukermarkedet
 • Kjøpsroller i bedriftsmarkedet
 • Kjønnsrollespesialisering i kjøpssituasjoner

Gruppe 4

 • Adopsjonsprosessen
 • De fem trinnene i adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen