Fagstoff

Søking og stavekontroll

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

I regneark med store tabeller kan det være nyttig å søke for å finne bestemte data.

 

Et regnearkprogram har verktøy for søking og stavekontroll. De fungerer på samme måte som i andre program.

Søkefunksjonen i ExcelSøkefunksjonen i Excel
Forfatter: Arne Jansen