Fagstoff

Tabeller og sortering

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Et regneark trenger ikke inneholde formler eller gjøre beregninger. Det er også mulig å bruke regnearkprogram til å sette opp alle slags tabeller og lister.

Enkel liste i Excel regnearkEnkel liste i Excel regneark
Opphavsmann: Microsoft
 

Ofte er det enklere å bruke et regneark enn et tekstdokument til å lage en tabell. Regnearket er jo allerede delt inn i ruter som en tabell, mens du i tekstdokumentet først må lage selve tabellen før du kan skrive inn dataene.

Oppgave

Lag en tabell med navn, adresse og alder på minst ti personer som du kjenner. Hvis du ikke vet adressen til alle, kan du selv finne på adresser.

 

Pass på å skrive hver type informasjon i en egen kolonne, for eksempel fornavn i A-kolonnen, etternavn i B-kolonnen, gateadresse i C-kolonnen, postnummer i D-kolonnen, poststed i E-kolonnen og alder i F-kolonnen.

 

Bruk tabellen til å prøve sorteringsverktøyene som er omtalt i videoen som hører med til dette temaet.

 
Oppgaver

Aktuelt stoff