Fagstoff

Flere regneark i en arbeidsbok

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Krittstriper

Her skal vi se nærmere på hvordan du kan bruke flere regneark i en arbeidsbok.

 En arbeidsbok i et regnearkprogram kan inneholde flere regneark. Du kan bruke arkfanene nederst i vinduet for å bla i regnearkene.

ArkfanerArkfaner
Forfatter: Arne Jansen

Vanligvis er det bare tre ark i en ny arbeidsbok, men du kan lage så mange ark du trenger.

Ved å høyreklikke på arkfanen vises en meny med arkalternativer:

Meny for arkalternativer i ExcelMeny for arkalternativer i Excel
Opphavsmann: Arne Jansen

Oppgave
Åpne en ny arbeidsbok og prøv de ulike mulighetene for å sette inn, kopiere, flytte, endre navn og farge og skjule arkfaner.

 • Velg Sett inn for å sette inn flere ark i arbeidsboka.
 • Velg Slett for å slette hele regnearket.
 • Velg Gi nytt navn eller dobbelklikk på arkfanen for å endre navnet.
 • Velg Flytt eller kopier for å flytte eller kopiere arket til en annen arbeidsbok.
 • Ønsker du bare å flytte arket på arkfanemenyen, kan du holde venstre museknapp nede og dra arket dit du vil ha det. 
 • Hvis du vil lage en kopi av arket i den samme arbeidsboka, kan du holde CTRL-tasten nede mens du drar, og så slippe arket.
 • Velg Arkfanefarge for å gi arkfanene ulike farger.
 • Velg Skjul hvis du ikke vil at et ark skal vises, men heller ikke vil slette det.
Oppgaver

Aktuelt stoff