Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Piktogram for muntlig oppgave. 

Rollespill

Nå skal resultatene fra den skriftlige oppgaven om bedriften dere har valgt, presenteres muntlig for klassen. Denne gangen passer det bra med rollespill! Bruk lysarkene dere produserte i Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! som støtte når dere presenterer.

Dramatiser en kjøpsprosess

 

I Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! har dere allerede beskrevet noen tenkte kjøpssituasjoner i både forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet. Dermed har dere allerede et godt grunnlag for et rollespill.

 

Bruk én av kjøpsprosessene dere beskrev i den skriftlige oppgaven, enten et forbrukerkjøp eller et bedriftskjøp, som grunnlag for rollespillet deres. Fordel rollene innad i gruppen og lag et lite skuespill som skisserer kjøpsprosessen fra problemerkjennelse til etterkjøpsatferd.

 

Husk å få med alle de forskjellige kjøpsrollene, og vis hvordan de som innehar disse rollene, kan påvirke kjøpsavgjørelsen. Det er lov å bruke humor! (Da husker dere kanskje stoffet enda bedre også?)