Fagstoff

Logiske funksjoner

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

En spesiell type funksjon som kan brukes i regneark, er en såkalt logisk funksjon. Det er en funksjon som ikke gjør en beregning, men et valg.

Ung mann med bærbar
Fotograf: Marius Knutsen
 

Vi bruker logiske funksjoner for å få en formel til å gjøre et valg.

Den mest brukte logiske funksjonen er =HVIS.

En formel som inneholder en HVIS-funksjon, har tre deler:

  1. Først kommer en logisk test som regnearkprogrammet skal undersøke. Det kan være nesten hva som helst, for eksempel om innholdet i en celle er større, mindre eller lik en bestemt verdi, om innholdet i to eller flere celler er det samme, eller om en celle inneholder en verdi eller er tom.
  2. Deretter følger det som skal skje hvis resultatet av testen er sant.
  3. Til slutt kommer det som skal skje hvis resultatet av testen er usant.

De tre delene skilles med et semikolon: =HVIS(test;sant;usant).

HVIS-funksjonen ser først etter om testen er sann eller usann. Er den sann, gjør funksjonen det som står etter første semikolon. Er testen usann, gjør den det som står etter det andre semikolonet.

Oppgaver

Praktisk stoff for