Fagstoff

Formatering

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Krittstriper

På samme måte som i tekstdokumenter kan man formatere regneark med ulike skrifttyper, farger og rammer.

Formatering av celler i ExcelFormatering av celler i Excel
Forfatter: Arne Jansen

Regnearkprogram har stort sett de samme formateringsmulighetene som tekstbehandlingsprogram.

Du kan endre

 • skrifttype, skriftstørrelse og skriftfarge og dessuten fet skrift, kursiv eller understreking
 • bakgrunnsfarge på cellene
 • justering i cellene (høyrejustert, midtstilt eller venstrejustert)
 • retning på teksten i cellene
 • farge og tykkelse på rammer rundt celler og områder

For celler som inneholder tall og formler, kan du også velge tallformat. De vanligste tallformatene er

 • valuta- og regnskapsformat, som viser «kr» sammen med tallet i cella
 • prosentformat, som viser prosenttegn sammen med tallet i cella
 • kommaformat, som viser tall med desimaler
 • dato og klokkeformat, som brukes til dato og tidspunkt

I de fleste tilfeller vil regnearkprogrammet selv velge korrekt format når du skriver noe i cella. Hvis du for eksempel skriver «kr 1000» i en celle, vil regnearket automatisk formatere cella til valutaformat. Det samme skjer med de andre formatene når du skriver et tall etterfulgt av prosenttegn, dato eller klokkeslett i en celle.

Oppgaver

Praktisk stoff for