Fagstoff

Absolutte og relative cellereferanser

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

I et regneark kan du kopiere og flytte celler som inneholder både tall, tekst og formler. Men når du kopierer eller flytter formler, risikerer du at cellereferansene blir gale. For å unngå det må du lære forskjellen på relative og absolutte cellereferanser.

AutofyllAutofyll
Forfatter: Arne Jansen
 

I videoen som hører til dette temaet, kan du se hvordan Autofyll gjør det enkelt å kopiere formler i et regneark slik at du slipper å skrive dem om igjen flere ganger. Derimot kan det skape problemer hvis du ikke er oppmerksom på forskjellen mellom relative og absolutte referanser.

Åpne arbeidsboka timeregistrering2.xls. Den finner du her: Timeregistrering2  

I celle D8 står formelen =C5*C8. Marker denne cella og bruk Autofyll for å kopiere den til cellene D9–D14.

Resultatet blir ikke særlig bra og ser antakelig ut omtrent som på illustrasjonen nedenfor. De fleste cellene gir feil svar, og noen gir til og med feilmeldinger.

Timeregistrering skjermbilde 1Timeregistrering skjermbilde 1
Forfatter: Arne Jansen

En absolutt cellereferanse peker alltid til den samme cella uansett hvor formelen er kopiert eller flyttet til.

 

En relativ cellereferanse endrer seg når formelen blir kopiert eller flyttet, slik at den peker til cella som står på samme plass i forhold til formelen.

Årsaken til at det går galt, er at cellereferansene i den kopierte formelen er relative. Det vil si at referansene endrer seg når du kopierer formelen med Autofyll eller på annen måte.

I celle D9 står nå formelen =C6*C9, som gir svaret 0. Hvis du kikker på regnearket, vil du se at det er riktig at formelen skal finne antall timer i celle C9. Men timelønna står i celle C5, ikke i C6.

Når du brukte Autofyll for å kopiere formelen =C5*C8 fra D8 til D9, ble formelen flyttet en rad ned. Siden cellereferansene er relative, blir de også oppdaterte slik at de peker til celler som står en rad lavere. Formelen i D9 blir dermed =C6*C9. Det er riktig for timetallet, men ikke for timelønna.

For å løse dette problemet må du bruke en absolutt cellereferanse for timelønna. En absolutt cellereferanse innebærer at referansen ikke skal endre seg selv om formelen den står i, blir kopiert eller flyttet til en annen celle.

Du lager en absolutt cellereferanse ved å skrive dollartegn, $, foran kolonnenavnet og radnummeret i cellereferansen. Formelen i D8 blir da slik: =$C$5*C8.

Skriv denne formelen i celle D8 i timeregistreringsarket. Bruk Autofyll for å kopiere den til cellene D9–D14 enda en gang.
Nå skal resultatet se ut omtrent som på illustrasjonen nedenfor. Svarene er korrekte, og det er ingen feilmeldinger.

Timeregistrering skjermbilde 2Timeregistrering skjermbilde 2
Forfatter: Arne Jansen

Kikk på formelen som står i cellene D9–D14. Legg merke til at den absolutte cellereferansen er lik i alle formlene, mens den relative cellereferansen har endret seg for hver rad formelen er kopiert til.

Timeregistrering skjermbilde 3Timeregistrering skjermbilde 3
Forfatter: Arne Jansen

Relative og absolutte cellereferanser gjelder uansett om du kopierer eller flytter en formel, og uansett hvor du kopierer eller flytter den til.

En absolutt cellereferanse peker alltid til den samme cella uansett hvor formelen blir kopiert eller flyttet. En relativ cellereferanse peker derimot til den plasseringen cella har i forhold til formelen den står i.

La oss på nytt se på eksemplet. Formelen vi startet med i celle D8, =C5*C8, betyr egentlig at regnearket skal ta innholdet i cella som står en kolonne til venstre og tre rader opp, og gange med innholdet i cella som står i kolonnen til venstre på samme rad som formelen.

Timeregistrering skjermbilde 4Timeregistrering skjermbilde 4
Forfatter: Arne Jansen

Når vi kopierer en formel med relativ cellereferanse, blir den automatisk endret slik at den fortsatt peker til den cella som står på samme plass i forhold til formelen.

Det kan hende du må øve litt på å bruke relative og absolutte cellereferanser før du får det til.