Fagstoff

Å flytte og kopiere celler

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 25.01.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Du kan enkelt flytte og kopiere celler ved å bruke menyvalg eller verktøyknapper.

Du kan flytte eller kopiere en celle ved å bruke de vanlige menyvalgene for kopier, klipp ut og lim inn eller ved å dra og slippe cellene med markøren.

Innholdet i celler kan flyttes og kopieres ved hjelp av menyvalgene eller verktøyknappene Kopier, Klipp ut og Lim inn på samme måte som i andre program. I Windows fungerer hurtigtastene CTRL+c, CTRL+x og CTRL+v på samme måte som i andre program.

Merk cellene du vil kopiere eller flytte, ved å bruke Kopier eller Klipp ut. Velg Lim inn for de cellene du vil kopiere eller flytte til.

I regneark kan du også flytte cellene ved å dra og slippe dem med markøren: Merk cellene du vil flytte. Plasser så markøren på ramma rundt de markerte cellene (det vises da et pilkryss) og hold venstre museknapp nede. Nå kan du dra cellene til et annet område på regnearket og slippe dem der.