Fagstoff

Å redigere innholdet i en celle

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 25.01.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Dobbelklikk på en celle i regnearket hvis du vil redigere innnholdet i den.

Husk

Du kan redigere innholdet i en celle ved å dobbelklikke på cella eller ved å velge cella og klikke på formellinja.

Hvis du velger en celle og skriver noe på tastaturet, skriver du over det som står i cella fra før. Om du i stedet vil redigere innholdet i cella, dobbelklikker du på den. Da vises det som står i cella, og du ser også en skrivemarkør. Du redigerer på vanlig måte ved hjelp av piltaster og slettetaster.

Redigering er nyttig når du skal rette opp skrivefeil eller feil i formler og ikke har lyst til å skrive hele innholdet på nytt.

Du kan også redigere innholdet i en celle ved å velge cella og deretter peke og klikke på formellinja. Da blir skrivemarkøren vist i formellinja, og du kan redigere på vanlig måte.