Fagstoff

Å slette celler

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Det er to måter å slette på i et regneark. Du kan slette innholdet i en celle, eller du kan slette hele cella.

Husk

Det er forskjell på å slette innholdet i en celle og å slette hele cella.

 

Sletting av cellerSletting av celler
Forfatter: Arne Jansen
 

 

For å slette innholdet i en celle velger du cella og trykker på en av slettetastene på tastaturet (Delete eller Backspace).

NB: Ikke slett innholdet i celler ved å trykke på mellomromtasten. I så fall vil cella se tom ut, men det står likevel et mellomrom i den. Regnearkprogrammet oppfatter mellomrommet som tekst. Hvis du lager en formel som inkluderer slike celler, vil du få feilmelding.

For å slette hele cella markerer du først den eller de cellene du vil fjerne, så klikker du på menyvalget Slett.

Du får da opp en dialogboks som spør deg hvordan du skal fylle det området som du sletter. Hvis du sletter en hel rad, vil alle radene nedenfor bli flyttet et hakk opp. Hvis du sletter en hel kolonne, vil alle kolonnene til høyre bli flyttet et hakk mot venstre.

Dersom du har formler i regnearket som peker til celler som blir slettet, får du feilmeldingen #REF!.