Fagstoff

Å merke celler

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Når du skal formatere utseendet på et regneark, er det nyttig å kunne merke flere celler, rader eller kolonner samtidig.

Årsresultat Norsk Hydro
Fotograf: Stian Lysberg Solum

Oppgave
Åpne et nytt regneark og øv deg på å merke celler, rader og kolonner.

 

Det er flere måter å merke celler på i regnearket.

Hva vil du merke?
Hvordan går du fram?
Et sammenhengende område av celler Plasser markøren i den cella som skal være øverst til venstre i området du skal merke. Hold venstre museknapp nede og dra markøren ned til cella nederst til høyre i det området du skal merke. Slipp venstre museknapp når du ser at området er merket. Alternativ: Pek og klikk på den cella som skal være øverst til venstre i området du skal merke. Hold SHIFT-tasten på tastaturet nede og pek og klikk på cella nederst til høyre i det området du skal merke.
Flere celler som ikke ligger i et sammenhengende område Pek og klikk på den første cella du vil merke. Hold CTRL-tasten på tastaturet nede og klikk på alle cellene du vil merke.
En hel rad Pek og klikk på radnummeret.
Flere rader Følg samme framgangsmåte som når du skal merke et sammenhengende område av celler, men pek og klikk på radnumrene i stedet for cellene.
Flere rader som ikke står i rekkefølge Følg samme framgangsmåte som når du skal merke flere celler som ikke ligger i et sammenhengende område, hold altså CTRL-tasten nede, men klikk på radnumrene i stedet for cellene.
En hel kolonne  
Pek og klikk på kolonnenavnet.
Flere kolonner Gjør på samme måte som når du merker flere rader.
Flere kolonner som ikke står i rekkefølge Gjør på samme måte som når du merker flere rader som ikke står i rekkefølge.
Hele regnearket

Pek og klikk på feltet i venstre hjørne av arket, der rad 1 og kolonne A møtes.

Merking av hele regnearketMerking av hele regnearket
Forfatter: Arne Jansen

 

Merking av områder er også nyttig når du skal flytte eller slette flere celler.

Oppgaver

Aktuelt stoff