Fagstoff

Tabeller - Frekvens - Relativ frekvens - Kumulativ frekvens

Publisert: 13.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført undersøkelsen (Modul 1: Statistisk undersøkelse) og funnet at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven:

4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1  
4   2   5   3   2   4   3   6   2   5   3   2   5   5   4

For å få bedre oversikt kan hun samle tallmaterialet i en tabell. Første kolonne viser hvilke karakterer det er mulig å få. Neste kolonne er en tellekolonne. Tredje kolonne viser hvor mange ganger den enkelte karakteren forekommer. Dette kalles for frekvensen til den enkelte karakteren. Siste kolonne viser hvor mange som har fått lik eller lavere karakter. For eksempel viser tabellen at 17 elever har fått karakteren 3 eller lavere.  Dette kaller vi kumulativ frekvens.

Bilde av en tabell

Det er en fordel å lage tabellen i et regneark. Da kan vi lage formler som beregner det vi ønsker. Husk at formler kan kopieres! Når vi har laget formler, vil tallene i formelrutene automatisk endre seg når tallene i rutene formlene henviser til, endres.

I regnearket har vi satt opp tabellen. Du kan også se hvilke formler vi har brukt. 

Bilde av en tabell som er satt opp i ett regneark   

Frekvensen forteller hvor mange som har fått en gitt karakter. For å sammenlikne med andre klasser eller grupper, er det mer hensiktsmessig å vite hvor stor andel av gruppen som har fått en gitt karakter. Dette kaller vi relativ frekvens. Den relative frekvensen kan vi også oppgi i prosent.

Den relative frekvensen for karakteren 3 er

730=0,23=23100=23 %

Relativ frekvens gjør det enkelt å sammenlikne med andre grupper uansett antall. I regnearket er det lurt å lage to kolonner for relativ frekvens. Den ene kolonnen viser relativ frekvens som andel av gruppen. Den andre kolonnen viser relativ frekvens i prosent. I denne kolonnen velger vi prosentformat.

Den relative kumulative frekvensen for karakteren 3 er

1730=0,57=57100=57 %

57 % av elevene har altså fått karakteren 3 eller lavere.

Bilde av en tankebobble Disse beregninger kan vi også gjøre i et regneark. Se tabellen.

 

 

 

 

 

bilde av ett regneark   

Formlene vi har brukt

Bilde av ett regneark   

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt