Fagstoff

Utskrift: Arkinnstilling

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Du kan bestille en utskrift av hele regnearket eller bare deler av det. Du kan også velge ulike visninger av selve rutenettet.

Det er viktig å kontrollere utskriftsinnstillingene før man skriver ut, for et regneark kan være mye større enn et vanlig A4-ark.

Dersom du ikke vil skrive ut hele regnearket, kan du spesifisere det området du vil ha skrevet ut. Videre kan du be om at de øverste radene eller kolonnene lengst til venstre gjentas på alle arkene i utskriften. Det er nyttig hvis du har et stort regneark med overskrifter. Ved å gjenta overskriftene på alle arkene i utskriften unngår du at du får ark som bare inneholder tallkolonner.

Du kan også be om at selve rutenettet, radnumrene og kolonnebokstavene tas med på utskriften.

ArkinnstillingArkinnstilling
Opphavsmann: Microsoft

Bruk forhåndsvisningen til å kontrollere at utskriften blir riktig, før du klikker på utskriftstasten.