Fagstoff

Utskrift: Topp- og bunntekst

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

I topp- og bunntekstene kan du legge inn informasjon om dokumentet.

Det kan være lurt å ta med topptekst eller bunntekst som forteller hva arbeidsboka heter.

Dersom utskriften går over flere sider, er det også lurt å ta med sidenummer.

Topp- og bunntekstTopp- og bunntekst
Opphavsmann: Microsoft