Fagstoff

Utskrift: Sideinnstilling og marger

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Ved hjelp av sideinnstillinger og margjusteringer kan du tilpasse utskriften din slik du ønsker.

Sideinnstilling

Pc skjerm
Fotograf: Ingar Haug Steinholt
 

Med sideinnstilling kan du velge om du vil ha utskriften på en stående eller liggende side. Regneark er ofte bredere enn en vanlig stående A4-side, så det kan være nødvendig å velge liggende utskrift for å få med alle kolonnene.

En annen viktig mulighet er skalering. Med den kan du justere størrelsen på utskriften prosentvis slik at den får plass på en side. Du kan også velge automatisk tilpasning ved å si at utskriften skal få plass på et bestemt antall sider, for eksempel én side bred og to sider høy. Uansett hvor stort regnearket er, blir det forminsket slik at det får plass på det antallet sider du har spesifisert.

Marger

Margene på utskriften kan justeres slik at du får plassert regnearket korrekt på arket. Du kan også midtstille utskriften.

UtskriftsmargerUtskriftsmarger
Opphavsmann: Microsoft