Fagstoff

Utskriftsformat

Publisert: 12.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

I mange tilfeller har du behov for å skrive ut regnearkene dine. Men et regneark kan være mye større enn et vanlig A4-ark. Du må derfor planlegge utskriftene dine og tilpasse dem etter størrelsen på arket.

Printer    

 Du tilpasser utskriften ved å velge utskriftsformat. Det varierer litt hvilke muligheter som finnes, men de viktigste innstillingene er like.

Det er fire utskriftsinnstillinger du må passe på: sideinnstilling, marger, topp- og bunntekst, arkinnstilling.

I Excel ser dialogboksen for utskriftsinnstillinger slik ut:

UtskriftsformatUtskriftsformat
Opphavsmann: Microsoft