Fagstoff

Visninger

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Alle regnearkprogram er utstyrt med ulike visningsalternativer. Det vil si at det du ser på skjermen, kan vises fram på ulike måter alt etter om du skal skrive ut noe, zoome inn på detaljer eller bare vise deler av et regneark.

Elever i klasserom
Fotograf: Mimsy Møller
 

Det skjermbildet du ser når du åpner regnearkprogrammet, er bare en liten del av et mye større regneark.

Noen ganger har du behov for å vise flere rader og kolonner på skjermen enn det som er standard. Regnearkprogrammet er derfor utstyrt med ulike visningsalternativer og mulighet til å zoome.

Visningsalternativene finnes på Vis-menyen og/eller som knapper nederst til høyre i vinduet. De vanligste visningsalternativene er full skjerm, forhåndsvisning av utskrift og sideskiftvisning:

Full skjerm skjuler alle menyer og maksimerer vinduet slik at selve regnearket kan vises på hele skjermen.

Forhåndsvisning av utskrift bruker vi for å se hvordan regnearket blir når det skrives ut.

Sideskiftvisning bruker vi for å avgjøre hvor det skal settes inn sideskift ved utskrift.

Visningsalternativer og zoom-linje i ExcelVisningsalternativer og zoom-linje i Excel
Opphavsmann: Microsoft

Forhåndsvisning av utskrift finnes også på Skriv ut-menyen.

I tillegg har både Excel og OpenOffice en zoom-linje nederst til høyre i vinduet. Den er merket med et minustegn på venstre side og et plusstegn på høyre. Når du klikker på disse tegnene, kan du forminske eller forstørre cellene slik at du ser mindre eller mer av regnearket på skjermen.