Fagstoff

Feil i formler

Publisert: 11.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Noen ganger klarer ikke regnearket å gjøre beregningen vi ber om, fordi vi har skrevet formelen feil, eller fordi det er feil i en av de cellereferansene vi bruker i formelen.

Bærbar
Fotograf: Science Photo Library
 

Dersom regnearket ikke kan gjøre beregningen vi ber om, dukker det opp en feilmelding i cella. Det finnes fem forskjellige feilmeldinger:

Vises i cella Feilmeldingen betyr  
Løsning
   
##########  
Kolonnen er for smal til å vise resultatet av beregningen, eller et negativt tall er brukt som dato eller klokkeslett. Gjør kolonnen bredere og kontroller at det ikke er brukt negative tall som dato eller klokkeslett.
#VERDI! Du har brukt cellereferanse til en celle som inneholder tekst i stedet for tall. Sjekk at det står tall i alle cellene som formelen refererer til.
#DIV/0! Du har laget en formel som prøver å dele et tall på null.
Eksempel: Du skriver formelen =A1/B1, og en av cellene er tomme.
Sjekk at det står tall i alle cellene som formelen refererer til.
#NAVN! Det er en skrivefeil i formelen, eller du har brukt tegn som regnearket ikke forstår.
Eksempel: Du skal bruke SUMMER-funksjonen i en formel, men skriver =SUMER i stedet for =SUMMER.
Kontroller at formelen er riktig skrevet. Prøv å skrive den på nytt.
#REF! En cellereferanse i formelen er ugyldig. Det kan skje hvis vi sletter en celle som er brukt i en formel. Skriv formelen på nytt med riktige cellereferanser.
Oppgaver

Praktisk stoff for