Fagstoff

Formler

Publisert: 12.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Krittstriper

Regneark brukes først og fremst til å gjøre beregninger ved hjelp av formler. Du må derfor forstå hva formler er, og hvordan de lages.

Utregning
Fotograf: Reuters
 

Oppgave
Åpne filen Timeregistrering. Det er et enkelt regneark der det er lagt inn tekst, tall og formler for å regne ut lønn for en uke. Prøv å endre timene i C-kolonnen og legg merke til at lønna i D-kolonnen automatisk blir oppdatert.

 

Alle formler starter med et likhetstegn (=).

 

Bruk alltid cellereferanser og ikke faste verdier i formler.

Hva er vitsen med å bruke regneark når det ofte er raskere og lettere å gjøre beregninger på en vanlig lommeregner? Det er et godt spørsmål. Hvis du bare skal gjøre noen enkle utregninger, er det like greit å bruke lommeregner eller blyant og papir.

Men regnearket har noen fordeler sammenlignet med lommeregneren. For det første kan du skrive inn tekst i regnearket. Den viktigste fordelen er likevel at regnearket kan brukes om igjen hver gang du skal gjøre en ny beregning.

Når du har laget et regneark som inneholder de beregningene du trenger, kan du enkelt bytte ut tallene. Regnearket vil da automatisk regne ut de nye resultatene. Et slikt ferdig regneark som kan brukes om igjen, kalles en regnearkmodell.

Når du skal gjøre beregninger i et regneark, må du altså skrive en formel.

En formel starter alltid med et likhetstegn (=). Deretter følger den beregningen du vil at regnearket skal utføre. Hvis du for eksempel vil at regnearket skal regne ut hvor mye 10 + 5 blir, kan du skrive en formel som ser slik ut: =10+5.

Problemet med en slik formel er at den alltid gir det samme svaret. Den store fordelen med regneark er at du kan legge inn cellereferanser i stedet for eksakte verdier i formlene. Når du så endrer en av celleverdiene som formelen viser til, blir beregningen oppdatert automatisk.

Eksempel: Hvis du skriver inn verdien 10 i celle A1 og verdien 5 i celle B1, kan du skrive formelen i celle C1 slik: =A1+B1.

I utgangspunktet blir resultatet det samme som med formelen =10+5, men dersom du nå endrer verdien i celle A1 eller B1, vil formelen i celle C1 automatisk regne ut det nye svaret.

Vi bruker formler for å legge sammen, trekke fra, gange eller dele. Symbolene er de samme som i vanlig matematikk, og merk deg at stjerne, *, står for gangetegn og skråstrek, /, for deletegn.

Addisjon (legge sammen) +
Subtraksjon (trekke fra) -
Multiplikasjon (gange) *
Divisjon (dele) /

 


Oppgaver

Aktuelt stoff

Praktisk stoff for